I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je bel in lik C je petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B velik.
3. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik D trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik C bel.
5. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik A bel.
6. Ni res, da: lik A je bel in lik D je majhen.
7. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A velik.
10. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik B majhen.
11. Ni res, da: lik A je majhen in lik D je bel.
12. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik B kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik D siv.
14. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik D srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik A siv.
16. Ni res, da: lik A je velik in lik D je petkotnik.
17. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik A trikotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik C trikotnik.
19. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik A srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)