I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je velik in lik B je kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik C kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali  je lik C velik.
4. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik D petkotnik.
5. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik D bel.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik C je siv.
7. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik C kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik D bel.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik D kvadrat.
10. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik A kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je bel in lik A je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik C siv.
13. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D velik.
15. Ni res, da: lik D je majhen, če in  samo če  je lik A trikotnik.
16. Ni res, da: lik C je velik in lik D je petkotnik.
17. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik B velik.
18. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik C trikotnik.
19. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik B petkotnik.
20. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik B siv.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)