I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D je trikotnik.
2. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik B bel.
4. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik B kvadrat.
5. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik D je siv in lik B je siv.
7. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A velik.
8. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik D majhen.
9. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik C velik.
10. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik D siv.
11. Ni res, da: lik B je majhen in lik C je bel.
12. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik D velik.
14. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem  je lik C kvadrat.
15. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik A siv.
16. Ni res, da: lik C je siv in lik D je trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik C velik.
18. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik B srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik B petkotnik.
20. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)