I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je majhen in lik D je bel.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B velik.
3. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik B petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik D velik.
5. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik B velik.
6. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A je majhen.
7. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik D bel.
8. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik A siv.
9. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik B velik.
10. Ni res, da: lik D je majhen, če in  samo če  je lik B kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je velik in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik A velik.
14. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem  je lik A majhen.
15. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B petkotnik.
16. Ni res, da: lik C je velik in lik A je petkotnik.
17. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik C siv.
19. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik B siv.
20. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik D kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)