I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je petkotnik.
2. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik B petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik B trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik B siv.
5. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik B je majhen in lik A je majhen.
7. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik A majhen.
8. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik A srednje velikosti.
9. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik B majhen.
10. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik D siv.
11. Ni res, da: lik C je bel in lik D je bel.
12. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik C siv.
15. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik D bel.
16. Ni res, da: lik C je siv in lik C je bel.
17. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik B majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik B majhen.
19. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik C majhen.
20. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)