I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik D je bel.
2. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik C srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik A majhen.
4. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik C velik.
5. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik B trikotnik.
6. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik B kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik B trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik A velik.
10. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik A je siv.
12. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B siv.
14. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik C trikotnik.
15. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik A je trikotnik.
17. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik A majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik A majhen.
19. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik C velik.
20. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D bel.

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)