I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je majhen in lik A je trikotnik.
2. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C velik.
3. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik D bel.
4. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik A trikotnik.
5. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik D kvadrat.
6. Ni res, da: lik D je velik in lik B je trikotnik.
7. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik B velik.
8. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik D velik.
9. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik A velik.
10. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
11. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je petkotnik.
12. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik D bel.
14. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik C bel.
15. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik D majhen.
16. Ni res, da: lik D je velik in lik D je trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik B velik.
18. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik D bel.
19. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik B srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik D velik.

[Graphics:HTMLFiles/27Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/27Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)