I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik C kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik C majhen.
4. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik D petkotnik.
5. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Ni res, da: lik A je bel in lik D je siv.
7. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik B bel.
8. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik D siv.
9. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D bel.
11. Ni res, da: lik B je velik in lik B je trikotnik.
12. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik A majhen.
14. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D siv.
15. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik C je kvadrat.
17. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
19. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik B kvadrat.
20. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)