I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je majhen in lik C je kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D siv.
3. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik A bel.
4. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik D petkotnik.
5. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik D je trikotnik.
7. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik D siv.
8. Ni res, da: ali  je lik D bel ali  je lik B trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik C majhen.
10. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik D velik.
11. Ni res, da: lik A je siv in lik D je siv.
12. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C siv.
13. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik C srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik C siv.
15. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik D siv.
18. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik C velik.
19. Ni res, da: če  je lik A velik, potem  je lik C velik.
20. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik A trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)