I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik A je kvadrat.
2. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik D siv.
3. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik C bel.
4. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik C trikotnik.
5. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
6. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik D kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik A majhen.
9. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik B petkotnik.
10. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je siv in lik C je siv.
12. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik C velik.
14. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik C majhen.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B siv.
16. Ni res, da: lik D je velik in lik D je velik.
17. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik D majhen.
19. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik C srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)