I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik A je petkotnik.
2. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik B kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik A kvadrat.
4. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik A trikotnik.
5. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik D je bel.
7. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik D srednje velikosti.
9. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik D bel.
10. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
12. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik A velik.
14. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik B kvadrat.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik A siv.
16. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik D je velik.
17. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik C majhen.
19. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik D velik.
20. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik D siv.

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)