I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je velik in lik A je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D bel.
3. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik D kvadrat.
5. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D velik.
6. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik C je majhen.
7. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik D bel.
8. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik A trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik D srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik D kvadrat.
11. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik A je kvadrat.
12. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik B siv.
15. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik A petkotnik.
16. Ni res, da: lik D je velik in lik C je srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik A siv.
19. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik D trikotnik.
20. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik B velik.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)