I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik B je velik.
2. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik B srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B bel.
4. Ni res, da: če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik D bel.
5. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
6. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
7. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik A petkotnik.
9. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik D velik.
10. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B velik.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je majhen.
12. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik A majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik A srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik A velik.
15. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik C velik.
16. Ni res, da: lik A je siv in lik D je majhen.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik C velik.
18. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik B petkotnik.
20. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)