I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
2. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik D siv.
3. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik B majhen.
4. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik B bel.
5. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik C trikotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik D siv.
9. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik C velik.
10. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik C je bel in lik D je velik.
12. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik B siv.
14. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
15. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik B trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik D majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik C srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)