I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik C je siv.
2. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik B trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik C petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik C siv.
5. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik C majhen.
6. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je majhen.
7. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik A trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik D siv.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je velik in lik D je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik A bel.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B siv.
14. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik A siv.
15. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik C siv.
16. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik C je siv.
17. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C bel.
18. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik A velik.
19. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A majhen.
20. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik A petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)