I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik C je trikotnik.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A velik.
3. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik D majhen.
4. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik D siv.
5. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik C velik.
6. Ni res, da: lik B je bel in lik D je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik A siv.
8. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B majhen.
9. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik D petkotnik.
10. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
11. Ni res, da: lik B je bel in lik C je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik D petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik C velik.
15. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik D bel.
16. Ni res, da: lik A je bel in lik A je majhen.
17. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik C bel.
18. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik C trikotnik.
20. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)