I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik A je siv.
2. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik A majhen.
3. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik D trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik D siv, potem  je lik D kvadrat.
5. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik A siv.
6. Ni res, da: lik D je siv in lik D je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik A bel.
8. Ni res, da: ali  je lik D bel ali  je lik A bel.
9. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik D bel.
10. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik A je siv in lik A je bel.
12. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik A bel.
14. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D bel.
15. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik D velik.
16. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A je kvadrat.
17. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik D majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik B kvadrat.
19. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik D je majhen, če in  samo če  je lik D velik.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)