I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik A velik.
3. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik A srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik B majhen.
5. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik A bel.
6. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D velik.
8. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik A bel.
9. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D majhen.
10. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik C siv.
14. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik D majhen.
15. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik A majhen.
16. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik D srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik C kvadrat.
20. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik A majhen.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)