I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je bel in lik C je bel.
2. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik A majhen.
3. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik D petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik B kvadrat.
5. Ni res, da: lik C je siv, če in  samo če  je lik C siv.
6. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik B kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik B petkotnik.
9. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik C kvadrat.
10. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik D bel.
13. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik C kvadrat.
14. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik C bel.
15. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik D kvadrat.
16. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je kvadrat.
17. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik C srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik B velik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)