I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je majhen in lik D je majhen.
2. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik C bel.
3. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D trikotnik.
5. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik B je bel in lik C je velik.
7. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik A velik.
8. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik B kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D kvadrat.
10. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D je velik.
12. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik B kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik D majhen.
14. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik D srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je trikotnik.
17. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik D velik.
19. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik C petkotnik.
20. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)