I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je siv in lik D je velik.
2. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik B kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik C velik.
5. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik D siv.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik D trikotnik.
10. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik A je petkotnik.
12. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D trikotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik D trikotnik.
14. Ni res, da: če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik D kvadrat.
15. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik B petkotnik.
16. Ni res, da: lik A je bel in lik D je siv.
17. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D velik.
18. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik B petkotnik.
19. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik A srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)