I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je siv.
2. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik A trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik A siv.
4. Ni res, da: če  je lik D bel, potem  je lik C petkotnik.
5. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik A velik.
6. Ni res, da: lik B je bel in lik C je kvadrat.
7. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik C srednje velikosti.
9. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik A majhen.
10. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
11. Ni res, da: lik D je majhen in lik C je trikotnik.
12. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik D siv.
13. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik D majhen.
15. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B siv.
16. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je siv.
17. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik D petkotnik.
19. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik B srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik A velik.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)