I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je velik in lik C je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik A velik.
4. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
6. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik B je majhen.
7. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik C petkotnik.
9. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik B siv.
10. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D velik.
11. Ni res, da: lik A je velik in lik B je majhen.
12. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik D velik.
13. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik A kvadrat.
16. Ni res, da: lik C je siv in lik C je majhen.
17. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik A trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik B bel.
20. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)