I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je bel in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik D petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik A srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik D petkotnik.
5. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik B je velik.
7. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C trikotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
9. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik C velik.
10. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik C je bel.
12. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik C bel.
13. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik B petkotnik.
15. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C bel.
16. Ni res, da: lik A je siv in lik D je kvadrat.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik B siv.
18. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik D velik.
19. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik C siv.
20. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)