I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik C je kvadrat.
2. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik C petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik B bel.
4. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik A srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik D kvadrat.
6. Ni res, da: lik C je majhen in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik D bel.
9. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik C srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je majhen.
12. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik C siv.
14. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik D velik.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B petkotnik.
16. Ni res, da: lik D je velik in lik C je trikotnik.
17. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik C siv.
18. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik C siv.
19. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik B majhen.
20. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)