I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je bel.
2. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je siv.
3. Ni res, da: lik C je siv in lik C je kvadrat.
4. Ni res, da: lik A je velik in lik C je velik.
5. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A majhen.
7. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik A kvadrat.
8. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik A siv.
9. Ni res, da: lik B je velik in lik C je srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je trikotnik.
11. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
12. Ni res, da: lik B je bel in lik D je petkotnik.
13. Ni res, da: lik B je siv in lik C je petkotnik.
14. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D majhen.
15. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik D petkotnik.
16. Ni res, da: lik C je siv in lik C je trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik A majhen.
18. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik B velik.
19. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
20. Ni res, da: lik C je velik in lik D je siv.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)