I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik D trikotnik.
2. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je majhen.
3. Ni res, da: lik A je bel in lik A je siv.
4. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik C petkotnik.
5. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik B kvadrat.
6. Ni res, da: lik B je bel in lik D je trikotnik.
7. Ni res, da: lik A je siv in lik B je kvadrat.
8. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik C je siv.
9. Ni res, da: lik B je velik in lik C je bel.
10. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je velik in lik A je trikotnik.
12. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik B trikotnik.
13. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je trikotnik.
14. Ni res, da: lik C je bel in lik D je velik.
15. Ni res, da: lik D je bel in lik D je velik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik A je bel.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je kvadrat.
18. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik C je velik in lik A je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)