I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik A je majhen.
2. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik C velik.
3. Ni res, da: lik C je majhen in lik C je majhen.
4. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik A bel.
5. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik B bel.
6. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik A je majhen.
7. Ni res, da: lik B je bel in lik C je velik.
8. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D je trikotnik.
9. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik D petkotnik.
10. Ni res, da: lik B je velik in lik C je petkotnik.
11. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik C siv.
12. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D je srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je kvadrat.
15. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik D kvadrat.
16. Ni res, da: lik B je bel in lik A je velik.
17. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik A je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik C je bel.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)