I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik A je siv in lik B je petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je velik in lik B je siv.
3. Ni res, da: lik D je majhen in lik B je srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik B je bel in lik D je trikotnik.
5. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik D petkotnik.
7. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je trikotnik.
8. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C bel.
10. Ni res, da: lik B je majhen in lik A je trikotnik.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je kvadrat.
12. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik D trikotnik.
13. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik D velik.
14. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik A majhen.
15. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B je srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik B petkotnik.
17. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik B majhen.
18. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik A velik.
19. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik B je majhen.
20. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)