I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik B srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A siv.
3. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik C majhen.
4. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B trikotnik.
5. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik D kvadrat.
6. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik B srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik D velik.
8. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik C srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik A je velik in lik C je petkotnik.
10. Ni res, da: lik C je velik in lik D je bel.
11. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je velik.
12. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik A trikotnik.
13. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik D majhen.
14. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik D je petkotnik.
16. Ni res, da: lik A je velik in lik D je siv.
17. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je kvadrat.
18. Ni res, da: lik A je majhen in lik D je kvadrat.
19. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik C velik.
20. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik C je velik.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)