I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik C srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C je velik.
3. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik D srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik C je bel.
6. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik B velik.
7. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: lik B je bel in lik B je siv.
10. Ni res, da: lik A je bel in lik D je majhen.
11. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik C je majhen.
12. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik C kvadrat.
13. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik B kvadrat.
14. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik D je srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C je majhen in lik B je velik.
16. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik D je siv.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D siv.
18. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je petkotnik.
19. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik A je siv.
20. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)