I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je bel in lik D je petkotnik.
2. Ni res, da: lik B je velik in lik A je majhen.
3. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
4. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik C bel.
5. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik D je srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je bel in lik A je velik.
7. Ni res, da: lik A je majhen in lik C je kvadrat.
8. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik C je velik.
9. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik C velik.
10. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik A majhen.
11. Ni res, da: lik D je velik in lik A je trikotnik.
12. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik C je srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je kvadrat.
16. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D trikotnik.
17. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik B kvadrat.
18. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik A majhen.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)