I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C majhen.
2. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A kvadrat.
3. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A bel.
4. Ni res, da: lik C je siv in lik B je siv.
5. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je siv.
6. Ni res, da: lik D je bel in lik D je majhen.
7. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik D je trikotnik.
8. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D kvadrat.
10. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik B je kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je trikotnik.
12. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je petkotnik.
13. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A siv.
14. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik A velik.
15. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik A je siv.
16. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik B je bel.
17. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik C siv.
18. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik B je srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je kvadrat.
20. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik B bel.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)