I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik C je bel in lik C je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik D petkotnik.
3. Ni res, da: lik A je bel in lik A je majhen.
4. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je petkotnik.
5. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik B siv.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik B je petkotnik.
7. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik B je petkotnik.
8. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik B velik.
9. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik D je kvadrat.
10. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik C je bel.
11. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
12. Ni res, da: lik D je velik in lik A je majhen.
13. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C kvadrat.
14. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik B siv.
15. Ni res, da: lik A je siv in lik A je velik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B majhen.
17. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik D je kvadrat.
18. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik B velik.
19. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je bel.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)