I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je bel.
2. Ni res, da: lik D je siv in lik D je kvadrat.
3. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik C je majhen.
4. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik C srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik C majhen.
6. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik B majhen.
7. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik A srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A siv.
9. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik C je majhen.
10. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik A bel.
12. Ni res, da: lik C je majhen in lik D je trikotnik.
13. Ni res, da: lik A je siv in lik D je srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik A velik.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C majhen.
16. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik A siv.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik B srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik A kvadrat.
19. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)