I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A je velik.
2. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je bel.
3. Ni res, da: lik B je bel in lik B je bel.
4. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik C kvadrat.
5. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C velik.
6. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je kvadrat.
7. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik A petkotnik.
8. Ni res, da: lik B je bel in lik D je siv.
9. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik B trikotnik.
10. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C majhen.
11. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik A trikotnik.
12. Ni res, da: lik B je majhen in lik D je srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
14. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
16. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik C trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik A bel.
19. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je majhen.
20. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik A siv.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)