I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik B je bel.
2. Ni res, da: lik B je velik in lik D je majhen.
3. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je trikotnik.
4. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik D je trikotnik.
5. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A velik.
6. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
7. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik B bel.
8. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D je trikotnik.
9. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B trikotnik.
10. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je kvadrat.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik B kvadrat.
12. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik C velik.
13. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik A velik.
14. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik D majhen.
15. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D je srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik D je velik.
17. Ni res, da: lik C je majhen in lik D je velik.
18. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik B srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik D je velik in lik B je petkotnik.
20. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik B trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)