I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B siv.
2. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik A velik.
3. Ni res, da: lik C je siv in lik D je kvadrat.
4. Ni res, da: lik D je siv in lik A je siv.
5. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik A je bel.
6. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik C srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je velik.
8. Ni res, da: lik A je bel in lik D je srednje velikosti.
9. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik B siv.
10. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik C bel.
13. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik D je trikotnik.
14. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik B majhen.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik D trikotnik.
16. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik C kvadrat.
17. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik A trikotnik.
18. Ni res, da: lik A je siv in lik A je trikotnik.
19. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je velik.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)