I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik B je bel in lik B je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik D velik.
3. Ni res, da: lik C je siv in lik C je kvadrat.
4. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D je bel.
5. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D majhen.
6. Ni res, da: lik A je majhen in lik C je trikotnik.
7. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik D srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: lik B je majhen in lik D je trikotnik.
10. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik C kvadrat.
11. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A je petkotnik.
12. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
13. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je bel.
14. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik B trikotnik.
15. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D je majhen.
16. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik B trikotnik.
17. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D majhen.
18. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik D je bel.
19. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je velik.
20. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik C petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)