I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik B majhen.
3. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik B kvadrat.
4. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je petkotnik.
5. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je majhen in lik B je velik.
7. Ni res, da: lik D je bel in lik A je srednje velikosti.
8. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik D je bel.
9. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik C velik.
10. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik C je velik.
11. Ni res, da: lik A je siv in lik A je trikotnik.
12. Ni res, da: lik C je bel ali  je lik D majhen.
13. Ni res, da: lik A je siv in lik C je trikotnik.
14. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik C siv.
15. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik C trikotnik.
16. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik B srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik B kvadrat.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik C je petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)