I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik A je siv in lik A je velik.
2. Ni res, da: lik C je majhen in lik D je trikotnik.
3. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik A majhen.
4. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je kvadrat.
5. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik A je bel.
6. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik D majhen.
7. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A je bel.
8. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik C velik.
9. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A je kvadrat.
10. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik C velik.
12. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik D petkotnik.
13. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik A siv.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik C je trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D petkotnik.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je siv.
18. Ni res, da: lik A je velik in lik D je majhen.
19. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik A je bel.
20. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik D srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)