I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik C siv.
2. Ni res, da: lik A je bel in lik C je srednje velikosti.
3. Ni res, da: lik C je velik in lik B je majhen.
4. Ni res, da: lik D je velik in lik C je siv.
5. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
6. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik C bel.
7. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik B siv.
8. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik D je velik.
9. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je bel.
10. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je trikotnik.
11. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik C trikotnik.
12. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je bel.
13. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je bel.
14. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik A je majhen.
15. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik A je trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
19. Ni res, da: lik D je siv in lik D je kvadrat.
20. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je velik.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)