I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je bel in lik B je velik.
2. Ni res, da: lik B je velik in lik A je majhen.
3. Ni res, da: lik B je bel in lik C je bel.
4. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik A majhen.
5. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik C velik.
6. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik B je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je petkotnik.
8. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je velik.
9. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik B majhen.
10. Ni res, da: lik A je velik in lik C je majhen.
11. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik C je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik B je bel in lik C je petkotnik.
13. Ni res, da: lik D je siv in lik A je majhen.
14. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik C je kvadrat.
15. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik D trikotnik.
16. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D majhen.
17. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik B je kvadrat.
19. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C je petkotnik.
20. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik B kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)