I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik B je bel.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B bel.
3. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik A bel.
4. Ni res, da: lik C je bel in lik C je kvadrat.
5. Ni res, da: lik B je velik in lik A je majhen.
6. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D bel.
7. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je siv.
8. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik A je siv.
9. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik D bel.
10. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je velik.
11. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik D je trikotnik.
12. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik C je majhen.
14. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik D bel.
15. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A kvadrat.
16. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik B siv.
19. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik D je siv.
20. Ni res, da: lik C je velik in lik D je bel.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)