I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik C trikotnik.
2. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik A trikotnik.
3. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik D majhen.
4. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D siv.
5. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A majhen.
6. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A siv.
7. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je velik.
8. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik C siv.
9. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik C srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik A petkotnik.
14. Ni res, da: lik A je bel in lik C je siv.
15. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C majhen.
16. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik C kvadrat.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik D je majhen.
18. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik C je majhen.
19. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik D je srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)