I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je velik in lik D je bel.
2. Lik C je srednje velikosti in lik B ni petkotnik.
3. Lik A ni bel in lik A je kvadrat.
4. Lik C ni kvadrat in lik B ni bel.
5. Lik C je majhen ali  je lik B srednje velikosti.
6. Lik B je siv ali lik E ni petkotnik.
7. Lik A ni srednje velikosti ali  je lik C trikotnik.
8. Lik A ni srednje velikosti ali lik D ni bel.
9. Ali  je lik C velik ali  je lik A bel.
10. Ali  je lik A kvadrat ali lik A ni kvadrat.
11. Ali lik C ni petkotnik ali  je lik E siv.
12. Ali lik A ni majhen ali lik E ni majhen.
13. Če  je lik E majhen, potem  je lik C velik.
14. Če  je lik D bel, potem lik A ni bel.
15. Če lik E ni velik, potem  je lik D srednje velikosti.
16. Če lik C ni trikotnik, potem lik C ni majhen.
17. Lik B je siv, če in  samo če  je lik A kvadrat.
18. Lik D je velik, če in  samo če lik A ni siv.
19. Lik C ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A kvadrat.
20. Lik A ni velik, če in  samo če lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)