I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je kvadrat in lik E je srednje velikosti.
2. Lik C je majhen in lik A ni petkotnik.
3. Lik C ni majhen in lik D je majhen.
4. Lik E ni kvadrat in lik D ni petkotnik.
5. Lik E je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
6. Lik A je siv ali lik D ni kvadrat.
7. Lik D ni srednje velikosti ali  je lik A velik.
8. Lik C ni velik ali lik E ni petkotnik.
9. Ali  je lik C majhen ali  je lik C siv.
10. Ali  je lik D velik ali lik B ni velik.
11. Ali lik B ni siv ali  je lik E trikotnik.
12. Ali lik A ni trikotnik ali lik A ni kvadrat.
13. Če  je lik C majhen, potem  je lik C majhen.
14. Če  je lik B petkotnik, potem lik E ni srednje velikosti.
15. Če lik A ni velik, potem  je lik C majhen.
16. Če lik C ni petkotnik, potem lik D ni velik.
17. Lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
18. Lik C je majhen, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
19. Lik D ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik E siv.
20. Lik A ni siv, če in  samo če lik E ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)