I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik C je velik in lik E je majhen.
2. Lik A je velik in lik D ni velik.
3. Lik A ni petkotnik in lik A je srednje velikosti.
4. Lik C ni kvadrat in lik B ni siv.
5. Lik A je velik ali  je lik A trikotnik.
6. Lik E je velik ali lik D ni velik.
7. Lik A ni siv ali  je lik C siv.
8. Lik D ni velik ali lik E ni trikotnik.
9. Ali  je lik D siv ali  je lik A trikotnik.
10. Ali  je lik A bel ali lik C ni srednje velikosti.
11. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik A petkotnik.
12. Ali lik A ni kvadrat ali lik E ni trikotnik.
13. Če  je lik A kvadrat, potem  je lik E petkotnik.
14. Če  je lik C bel, potem lik C ni bel.
15. Če lik C ni kvadrat, potem  je lik D siv.
16. Če lik E ni trikotnik, potem lik C ni kvadrat.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik E petkotnik.
18. Lik B je bel, če in  samo če lik D ni petkotnik.
19. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik A velik.
20. Lik E ni majhen, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)