I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je kvadrat in lik B je petkotnik.
2. Lik B je trikotnik in lik E ni kvadrat.
3. Lik C ni bel in lik E je majhen.
4. Lik B ni srednje velikosti in lik E ni trikotnik.
5. Lik B je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
6. Lik D je velik ali lik D ni velik.
7. Lik D ni bel ali  je lik B siv.
8. Lik C ni siv ali lik A ni velik.
9. Ali  je lik A velik ali  je lik D bel.
10. Ali  je lik A siv ali lik D ni kvadrat.
11. Ali lik B ni majhen ali  je lik E velik.
12. Ali lik D ni velik ali lik C ni bel.
13. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
14. Če  je lik B siv, potem lik B ni trikotnik.
15. Če lik A ni bel, potem  je lik A bel.
16. Če lik A ni velik, potem lik D ni petkotnik.
17. Lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik B kvadrat.
18. Lik A je velik, če in  samo če lik E ni majhen.
19. Lik E ni siv, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik C ni kvadrat, če in  samo če lik D ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)