I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. Lik B je velik in lik D je srednje velikosti.
2. Lik C je petkotnik in lik A ni srednje velikosti.
3. Lik E ni bel in lik D je majhen.
4. Lik C ni srednje velikosti in lik A ni siv.
5. Lik D je majhen ali  je lik B kvadrat.
6. Lik C je siv ali lik B ni kvadrat.
7. Lik D ni siv ali  je lik A petkotnik.
8. Lik D ni majhen ali lik C ni bel.
9. Ali  je lik D bel ali  je lik D siv.
10. Ali  je lik D velik ali lik B ni bel.
11. Ali lik A ni kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
12. Ali lik A ni trikotnik ali lik E ni petkotnik.
13. Če  je lik B majhen, potem  je lik A velik.
14. Če  je lik A trikotnik, potem lik D ni majhen.
15. Če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik E kvadrat.
16. Če lik B ni velik, potem lik D ni trikotnik.
17. Lik E je kvadrat, če in  samo če  je lik D bel.
18. Lik D je bel, če in  samo če lik B ni kvadrat.
19. Lik C ni bel, če in  samo če  je lik C bel.
20. Lik E ni velik, če in  samo če lik D ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)